Bạn nào đúng trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Lan nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng chính số đó”.

Đề bài

Lan nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng chính số đó”.

Bạn Hùng lại nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng số đối của số đó”.

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng đúng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
  • Thử tài bạn trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

    Giải bài tập 1. Archimedes là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm -287 và mất năm -212. Em hãy tính xem Archimedes sống thọ bao nhiêu tuổi.

  • Hoạt động 1 trang 124 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

    Giải bài tập Một cái giỏ có cột các trái bóng bay và các quả cân. Mỗi trái bóng bay có thể nâng giỏ lên cao thêm một đơn vị, và mỗi quả cân có thể kéo giỏ xuống thấp một đơn vị. Ta thấy số trái bóng có thể thay cho một số dương, và số quả cân có thể thay cho một số âm. Ví dụ : 3 trái bóng bay thay cho số +3, 2 quả cân thay cho số -2.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí