Bạn nào đúng trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Lan nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng chính số đó”.

Đề bài

Lan nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng chính số đó”.

Bạn Hùng lại nói : “ Số 0 trừ đi một số thì bằng số đối của số đó”.

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng đúng

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Phép trừ hai số nguyên