Bạn nào đúng trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập An, Tú, Bình cùng viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 8

Đề bài

An, Tú, Bình cùng viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 8. An viết : \(M = \left\{ {7;6} \right\}\), Tú viết : \(T = \left\{ {6;7} \right\}\), Bình viết : \(B = \left( {6;7} \right)\). Trong ba bạn, bạn nào viết đúng ?

Lời giải chi tiết

An và Tú viết đúng, Bình viết sai.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 1. Tập hợp phần tử của tập hợp