Bài tập 4 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho hình 13, biết a // b.

Đề bài

Cho hình 13, biết a // b.

 

a) Chỉ ra góc ở vị trí so le trong, đồng vị, trong cùng phía với góc B2.

b) Tính số đo các góc A4, A2, B3.

c) Tính số đo các góc B1, A1.

Lời giải chi tiết

a)Góc B2 và A4 là hai góc sole trong

B2 và A2 là hai góc đồng vị.

B2 và A3 là hai góc trong cùng phía.

b) Ta có: \(\widehat {{A_4}} = \widehat {{B_2}} = {40^0}\)  (hai góc so le trong) và a // b.

\(\widehat {{A_2}} = \widehat {{B_2}} = {40^0}\)  (hai góc đồng vị và a // b).

\(\widehat {{B_2}} + \widehat {{B_3}} = {180^0}\)  (hai góc kề bù) \( \Rightarrow \widehat {{B_3}} = {180^0} - {40^0} = {140^0}.\)

c) Ta có: \(\widehat {{B_1}} = \widehat {{B_3}} = {140^0}\)  (hai góc đối đỉnh).

Và \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}} = {140^0}\)  (hai góc đồng vị và a // b)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song