Bài tập 21 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Cho hình 26.

Đề bài

Cho hình 26.

 

a) Chứng tỏ rằng At // Bz

b) Tìm x để Bz // Cy.

Lời giải chi tiết

a)Ta có: \(\widehat {tAB} + \widehat {ABz} = {130^0} + {50^0} = {180^0}\)

Ta có góc tAB và Abz là hai góc trong cùng phía và bù nhau. Do đó At // Bz.

b) Ta có: Bz // Cy (giả thiết), góc zBC và Bcy là hai góc trong cùng phía.

Do đó \(\widehat {zBC} + \widehat {BCy} = {180^0} \Rightarrow x = \widehat {zBC} = {180^0} - \widehat {BCy} = {180^0} - {145^0} = {35^0}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí