Bài tập 16 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho a // b, tìm x trong mỗi hình sau:

Đề bài

Cho a // b, tìm x trong mỗi hình sau:

 

Lời giải chi tiết

a)Ta có: a // b (giả thiết).

Mà góc ACD và góc x đồng vị. Nên \(\widehat {ACD} = x \Rightarrow \widehat {ACD} = x = {135^0}.\)

b) Ta có: a // b (giả thiết) và \(b \bot c\)  (giả thiết) \( \Rightarrow a \bot c.\)  Nên x = 900.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song