Bài 11 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Xem hình 33 rồi điền và chỗ trống và bổ sung hình còn thiếu:

Đề bài

Xem hình 33 rồi điền và chỗ trống và bổ sung hình còn thiếu:

   

Hai đường thẳng cắt nhau có 1 giao điểm

Ba đường thẳng đôi một cắt nhau có… giao điểm

 

 

Bốn đường thẳng đôi một cắt nhau có…giao điểm

Năm đường thẳng đôi một cắt nhau có 10 giao điểm

 

Lời giải chi tiết

 

   

Hai đường thẳng cắt nhau có 1 giao điểm

Ba đường thẳng đôi một cắt nhau có 3 giao điểm

 

 

Bốn đường thẳng đôi một cắt nhau có 6 giao điểm

Năm đường thẳng đôi một cắt nhau có 10 giao điểm

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí