Bài 10 trang 16 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho hai tập hợp . Viết các tập hợp gồm hai phần tử trong đó một phần tử thuộc H và một phần tử thuộc P.

Đề bài

Cho hai tập hợp \(H = \left\{ {11;12;13} \right\}\) và \(P = \left\{ {a,b} \right\}\). Viết các tập hợp gồm hai phần tử trong đó một phần tử thuộc H và một phần tử thuộc P.

Lời giải chi tiết

\(\{11; a\}, \{11; b\}, \{12; a\}, \{12; b\}, \) \(\{13; a\},\{13; b\}\).

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 1 : Tập hợp

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu