Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 4x^3 + 15 = 47...

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x,\) biết:

\(a)\) \(4x^3 + 15 = 47\)

\(b)\) \( 4.2^x - 3 = 125\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Để tìm số chưa biết trong phép tính, ta cần nắm vững quan hệ giữa các số trong phép tính.

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+) Đưa về hai lũy thừa của cùng một cơ số. 

+) Sử dụng tính chất: với \( a \ne 0; a \ne 1\), nếu \(a^m=a^n\) thì \(m=n\) \((a, m, n \in \mathbb{N})\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(4x^3 + 15 = 47\)

\(4x^3= 47 - 15\)

\(4x^3= 32\)

\(x^3= 32 : 4 \)

\(x^3= 8 \)

\(x^3= 2^3\)

\(x = 2\)

Vậy \(x = 2.\)

\(b)\) \( 4.2^x - 3 = 125\)

\( 4 . 2^x = 125 + 3 \)

\(4.2^x= 128\)

\(2^x= 128 : 4 \)

\(2^x= 32\)

\(2^x= 2^5\)

\(x = 5\)

Vậy \(x = 5.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí