Bài 107 trang 18 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 107 trang 18 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính:a) 3^6:3^2+2^3.2^2;...

Đề bài

Thực hiện phép tính:

\(a)\) \({3^6}:{3^2} + {2^3}{.2^2}\)                 

\(b)\) \((39.42 – 37.42) : 42   \)     

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a)\) Thực hiện phép tính theo đúng thứ tự quy định đối với biểu thức có dấu ngoặc và biểu thức không có dấu ngoặc.

+) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc: Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa \(\longrightarrow\) Nhân và chia \(\longrightarrow \) Cộng và trừ.

\(b)\) Ta sử dụng tính chất: \(a(b-c)=ab-ac\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({3^6}:{3^2} + {2^3}{.2^2} = {3^{6 - 2}} + {2^{3 + 2}}\)

\(= {3^4} + {2^5} = 81 + 32 = 113\)

\(b)\) \((39.42 - 37.42) : 42\)

\(= (39-37) . 42 : 42 \)

\(= 2 . 42 : 42 = 2    \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.8 trên 36 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài