Bài 109 trang 19 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không \(?\)

\(a) \) \(1 + 5 + 6\) và \(2 + 3 + 7  \)      

\(b)\) \({1^2} + {5^2} + {6^2}\) và \({2^2} + {3^2} + {7^2}\) 

\(c)\) \(1 + 6 + 8\) và \(2 + 4 + 9\)                        

\(d)\) \({1^2} + {6^2} + {8^2}\) và \({2^2} + {4^2} + {9^2}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính riêng giá trị của mỗi biểu thức rồi so sánh hai kết quả tìm được.

Tính lũy thừa trước rồi thực hiện phép tính cộng.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có: \(1 + 5 + 6 = 12 ;\)\( 2 + 3 + 7 = 12\)

Vậy :     \(1 + 5 + 6 = 2 + 3 + 7\)

\(b)\) Ta có:  \({1^2} + {5^2} + {6^2} = 1 + 25 + 36 = 62\)

\({2^2} + {3^2} + {7^2} = 4 + 9 + 49 = 62\)            

Vậy: \({1^2} + {5^2} + {6^2}\) \(={2^2} + {3^2} + {7^2}\)

c) Ta có \(1 + 6 +8 = 15;\)\( 2 + 4 + 9 = 15\)

Vậy: \(1 + 6 + 8 = 2 + 4 + 9  \)                     

\(d)\) Ta có: \({1^2} + {6^2} + {8^2} = {\rm{ }}1{\rm{ }} + {\rm{ }}36{\rm{ }} + {\rm{ }}64{\rm{ }} = {\rm{ }}101\)

\({2^2} + {4^2} + {9^2} = {\rm{ }}4{\rm{ }} + {\rm{ }}16{\rm{ }} + {\rm{ }}81{\rm{ }} = {\rm{ }}101\)

Vậy: \({1^2} + {6^2} + {8^2}\)\(={2^2} + {4^2} + {9^2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.