Bài 109 trang 19 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 109 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không? a)1+5+6 và 2+3+7;...

Đề bài

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không \(?\)

\(a) \) \(1 + 5 + 6\) và \(2 + 3 + 7  \)      

\(b)\) \({1^2} + {5^2} + {6^2}\) và \({2^2} + {3^2} + {7^2}\) 

\(c)\) \(1 + 6 + 8\) và \(2 + 4 + 9\)                        

\(d)\) \({1^2} + {6^2} + {8^2}\) và \({2^2} + {4^2} + {9^2}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính riêng giá trị của mỗi biểu thức rồi so sánh hai kết quả tìm được.

Tính lũy thừa trước rồi thực hiện phép tính cộng.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có: \(1 + 5 + 6 = 12 ;\)\( 2 + 3 + 7 = 12\)

Vậy :     \(1 + 5 + 6 = 2 + 3 + 7\)

\(b)\) Ta có:  \({1^2} + {5^2} + {6^2} = 1 + 25 + 36 = 62\)

\({2^2} + {3^2} + {7^2} = 4 + 9 + 49 = 62\)            

Vậy: \({1^2} + {5^2} + {6^2}\) \(={2^2} + {3^2} + {7^2}\)

c) Ta có \(1 + 6 +8 = 15;\)\( 2 + 4 + 9 = 15\)

Vậy: \(1 + 6 + 8 = 2 + 4 + 9  \)                     

\(d)\) Ta có: \({1^2} + {6^2} + {8^2} = {\rm{ }}1{\rm{ }} + {\rm{ }}36{\rm{ }} + {\rm{ }}64{\rm{ }} = {\rm{ }}101\)

\({2^2} + {4^2} + {9^2} = {\rm{ }}4{\rm{ }} + {\rm{ }}16{\rm{ }} + {\rm{ }}81{\rm{ }} = {\rm{ }}101\)

Vậy: \({1^2} + {6^2} + {8^2}\)\(={2^2} + {4^2} + {9^2}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài