Bài 86 trang 80 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 86 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho x = -98, a = 61, m = -25. Tính giá trị các biểu thức:...

Đề bài

Cho \(x = -98, a = 61, m = -25.\)

Tính giá trị các biểu thức sau:

\(a)\, x + 8 – x  - 22\)

\(b)\, –x – a +12 + a\)

\(c)\, a – m + 7 – 8 +m \)

\(d)\, m – 24 – x +24 + x\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay các giá trị \(x, a, m\) vào biểu thức rồi áp dụng quy tắc cộng trừ hai số nguyên.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = -98\) vào biểu thức \(x + 8 – x – 22\)  ta có:

\(( -98) + 8 – ( -98) – 22\)\( = ( -98) + 8 + 98 + ( -22)\)\(= \left[ {\left( { - 98} \right) + 98} \right] + \left[ {8 + \left( { - 22} \right)} \right]\)\( = 0 + \left( { - 14} \right) =  - 14\) 

b) Thay \(x = -98, a = 61\) vào biểu thức \(–x – a +12 + a\) ta có:

\(- \left( { - 98} \right) - 61 + 12 + 61 \)\(= 98 + (-61) + 12 + 61\) \(= \left( {98 + 12} \right) + \left[ {\left( { - 61} \right) + 61} \right]\)\(= 110 + 0 = 110\) 

c) Thay  \(a = 61, m = -25\) vào biểu thức \(a – m +7 – 8 +m\), ta có:

\(61 – (-25) + 7  - 8 + ( -25) \)\(= 61 + 25 + 7 – 8 +( -25)\)\(=\left[ {\left( {61 + 7} \right) - 8} \right] + \left[ {25 + \left( { - 25} \right)} \right]\) \( = 68 - 8 + 0 = 60\)

d) Thay \(m = -25, x = -98\) vào biểu thức \(m – 24 – x +24 + x\) ta có :

\(( -25) – 24 – ( -98) + 24 + ( -98)\)\(= ( -25 ) + ( -24 ) + 98 + 24 + ( - 98)\)\(=\left( { - 25} \right) + \left[ {\left( { - 24} \right) + 24} \right] \)\(+ \left[ {98 + \left( { - 98} \right)} \right]\) \(= ( -25) + 0 + 0 = -25\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài