Bài 76 trang 78 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 76 trang 78 sách bài tập toán 6. Đố: Dùng các số 3, 7 và dấu các phép toán ''+'' , ''–'' điền vào các ô trống trong bảng dưới để được bảng tính đúng.

Đề bài

Đố: Dùng các số \(3, 7\) và dấu các phép toán \(''+'' , ''–''\) điền vào các ô trống trong bảng dưới để được bảng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột, mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần. 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lưu ý đến thứ tự thực hiện phép tính: nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

Ta có thể bắt đầu từ cột 1 hoặc dòng 1 bằng cách thử trực tiếp với số 3 và 7.

Cột 1: \(2.7+3=17 (S)\)

           \(2.7-3=11 (Đ)\)

           \(2.3+7=13 (S)\)

           \(2.3-7=-1(S)\)

    

Dòng 1: \(2.3-7=-1\) (đã thử ở trên)

Cột 3: \(3+4.7=31 (Đ)\)

           \(3-4.7=-25 (S)\)

Vậy cột 3: \(3+4.7=31\)

Dòng 2 còn dấu "-". Vậy cột 5: \(7-3+1=5\) \((Đ)\)

Dòng 3: \(7+4.3=19\) \((Đ)\)

Dòng 5: \(3-7+1=-3\) \((Đ)\). Xem bảng trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí