Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 79 SBT toán 6 tập 1


Đề bài

Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi \(23\) triệu đồng, năm thứ hai lỗ \(40\) triệu đồng, năm thứ ba lãi \(63\) triệu đồng. Hỏi số vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau hai năm kinh doanh? Sau ba năm kinh doanh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét: Số vốn của nhà kinh doanh sẽ cộng thêm khi kinh doanh lãi hoặc bị trừ đi khi kinh doanh lỗ.

Lời giải chi tiết

Sau hai năm, số vốn của nhà kinh doanh sẽ tăng:

\(23 - 40 = -17\) (triệu đồng)

Sau ba năm, số vốn của nhà kinh doanh tăng:

\(-17 + 63 = 46\) (triệu đồng)

Vậy số vốn nhà kinh doanh tăng \(-17\) triệu đồng sau hai năm và tăng \(46\) triệu đồng sau ba năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.