Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 79 SBT toán 6 tập 1


Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 79 sách bài tập toán 6. Tìm x, biết: a) x + 13 = 32 - 76 ; b) (-15) + x = (-14) - (-57).

Đề bài

Tìm \(x,\) biết:

\(a)\, x + 13 = 32 - 76 ;\)

\(b)\, (-15) + x = (-14) - (-57).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(x\) trong bài toán đóng vai trò là số hạng chưa biết.

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối \(b\): \(a-b=a+(-b)\)

Lời giải chi tiết

\(a)\, x + 13 \)\(= 32 - 76 \)

             \(x= 32 + (-76) \)

             \(x= -44 \)

             \(x = (-44) - 13 \)

             \(x = (-44) +(- 13) \)

             \(x= -57 \)

Vậy \(x = -57.\) 

\(b)\, (-15) + x \) \(= (-14) - (-57) \)

    \((-15)+x= (-14) + 57\)

    \((-15)+x= 43\)

                    \(x= 43 - (-15)\)

                    \(x= 43 + 15\)

                    \(x=58\)

Vậy \(x = 58.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài