Bài 50 trang 144 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 50 trang 144 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các tam giác bằng nhau ở hình 55 (không xét tam giác mà các cạnh chưa được kẻ)

Đề bài

Tìm các tam giác bằng nhau ở hình 55 (không xét tam giác mà các cạnh chưa được kẻ)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

* Xét hai tam giác vuông \(ABD\) và \(CBD\) có:

+) \(\widehat {BDA} = \widehat {BDC}\,\,( = {90^o})\)

+) \(BD\) chung

+) \(\widehat {ABD} = \widehat {CBD}\,\,(gt)\)

\( \Rightarrow  ∆ABD = ∆ CBD\) (g.c.g)

* Vì \(\widehat {EHI} = \widehat {IGF}\,\,(gt)\) mà hai góc này ở vị trí so le trong nên: \(FG // HE\)

Suy ra: \( \widehat {GFI} = \widehat {HEI}\) (hai góc so le trong bằng nhau).

Xét \(∆GIF\) và  \(∆HIE\) có:

+) \(\widehat {FIG\,} = \,\widehat {EIH}\,(gt)\)

+) \(FI = EI\) (gt)

+) \(\widehat {GFI} = \widehat {HEI}\) (cmt)

\( \Rightarrow ∆GIF   = ∆HIE\) (g.c.g)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí