CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu
Bài 1 trang 65 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x =5 và y = 3 ...

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau ...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 65 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5 ...

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ biểu đồ hình cột ...

Xem lời giải

Bài 6 trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Giá tiền của 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu biết rằng 6 gói kẹo giá 27000đ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của t và s được cho vào bảng sau ...

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Vì sao ta nói trong hình vuông chu vi tỉ lệ thuận với cạnh ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không?

Xem lời giải

Bài 9 trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. 5m dây đồng nặng 43g. Hỏi 10 km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kilôgam?

Xem lời giải

Bài 10 trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Để làm nước mơ, người ta thường ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ ngâm với 2,5 kg đường...

Xem lời giải

Bài 11 trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết rằng 17l dầu hỏa nặng 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa được hết vào chiếc can 16l không?

Xem lời giải

Bài 12 trang 67 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ dài mỗi cạnh biết rằng chúng tỉ lệ với 3 và 5.

Xem lời giải

Bài 13 trang 67 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3 ;5 ;7...

Xem lời giải

Bài 14 trang 67 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5...

Xem lời giải

Bài 15 trang 67 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. am giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3; 5; 7...

Xem lời giải

Bài 16 trang 67 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Gọi x, y, z theo thứ tự là số vòng quay của kim giờ, kim phút, kim giây trong cùng một thời gian...

Xem lời giải

Bài 17 trang 67 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố vui: Một kết quả bất ngờ. Biết rằng bán kính Trái Đất ...

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 68 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 68 sách bài tập toán 7 tập 1. Trên một chiếc đồng hồ, khi kim giờ quay đúng ba vòng thì vòng kim phút quay được là ...

Xem lời giải

Bài 18 trang 68 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 68 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất