Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bình chọn:
4.1 trên 96 phiếu
Bài 74 trang 21 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 74 trang 21 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y, biết x/2 = y / 5 và x + y =-21.

Xem lời giải

Bài 75 trang 21 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 75 trang 21 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y biết 7x = 3y và x – y = 16

Xem lời giải

Bài 76 trang 21 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 76 trang 21 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính độ dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác là tỉ lệ với các số 2 ;4 ;5.

Xem lời giải

Bài 77 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 77 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính số học sinh của lớp 7A và 7B...

Xem lời giải

Bài 78 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 78 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh các số a, b, c...

Xem lời giải

Bài 79 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 79 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các số a, b, c, d biết rằng ...

Xem lời giải

Bài 80 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 80 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các số a,b,c biết rằng: a/2=b/3=c/4 ...

Xem lời giải

Bài 81 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 81 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các số a,b,c biết rằng: a/2 = b/3 ...

Xem lời giải

Bài 82 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 82 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các số a,b,c biết rằng: a/2=b/3=c/4 ...

Xem lời giải

Bài 83 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 83 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ, 10000đ...

Xem lời giải

Bài 84 trang 22 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 84 trang 22 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng nếu a^2 = bc ...

Xem lời giải

Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 22, 23 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 22, 23 sách bài tập toán 7 tập 1. Nếu x/3 = y/8 và x+y = -22 ...

Xem lời giải

Bài 8.4, 8.5, 8.6 phần bài tập bổ sung trang 23 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8.4, 8.5, 8.6 phần bài tập bổ sung trang 23 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho a/b = c/d....

Xem lời giải