Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bình chọn:
4.6 trên 110 phiếu
Bài 25 trang 70 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 70 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không?

Xem lời giải

Bài 26 trang 70 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 70 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 70 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 27 trang 70 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ...

Xem lời giải

Bài 28 trang 70 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 70 sách bài tập toán 7 tập 1. Với số tiền để mua 135 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 70 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 70 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố vui: Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4x100m ...

Xem lời giải

Bài 30 trang 70 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 70 sách bài tập toán 7 tập 1. Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày ...

Xem lời giải

Bài 31 trang 70 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 70 sách bài tập toán 7 tập 1. Một bánh xe răng cưa có 24 răng (quay được 80 vòng trong 1 phút)...

Xem lời giải

Bài 32 trang 71 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 71 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời (hình 4)...

Xem lời giải

Bài 33 trang 71 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 71 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố vui: Hai bạn Bình và Minh đi mua vở, mỗi bạn mang theo số tiền ...

Xem lời giải

Bài 34 trang 71 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 71 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai xe máy cùng đi từ A đến B. Một xe đi hết 1 giờ 20 phút ...

Xem lời giải

Bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 71 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 71, 72 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy nối mỗi ô của cột A với mỗi ô của cột B để được các phát biểu đúng ...

Xem lời giải