Bài 2. Giá trị của biểu thức đại số

Bình chọn:
4.2 trên 71 phiếu
Bài 6 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 19 sách bài tập toán 7. Cho biểu thức 5x^2+3x-1. Tính giá trị của biểu thức tại:a)x=0; b)x=-1...

Xem lời giải

Bài 7 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 19 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 3x-5y+1 tại x=1/3;y=-1/5...

Xem lời giải

Bài 8 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 20 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) x^2-5x tại x=1;x=-1;x=1/2...

Xem lời giải

Bài 9 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 20 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) x^5-5 tại x=-1;...

Xem lời giải

Bài 10 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 20 SBT toán 7. a) Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là bao nhiêu (m)?

Xem lời giải

Bài 11 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 20 sách bài tập toán 7. Điền vào bảng sau...

Xem lời giải

Bài 12 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 20 sách bài tập toán 7. ó một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 1/3 lượng nước chảy vào...

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của biểu thức 2x^4-5y tại x=-2;y=4...

Xem lời giải