Bài 7. Định lí Py-ta-go

Bình chọn:
4.5 trên 136 phiếu
Bài 82 trang 149 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 82 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính cạnh góc vuông của một tam giác vuông biết cạnh huyền bằng 13cm, cạnh góc vuông kia bằng 12cm.

Xem lời giải

Bài 83 trang 149 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 83 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Tính chu vi tam giác ABC biết AC = 20cm, AH = 12cm, BH = 5cm.

Xem lời giải

Bài 84 trang 149 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 84 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trên hình 63.

Xem lời giải

Bài 85 trang 149 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 85 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Màn hình của một máy thu hình có dạng hình chữ nhật, chiều rộng 12 inh-sơ, đường chéo 20 inh-sơ. Tính chiều dài.

Xem lời giải

Bài 86 trang 149 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 86 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính đường chéo của một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 5dm.

Xem lời giải

Bài 87 trang 149 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 87 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đoạn thẳng AC, BD vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng....

Xem lời giải

Bài 88 trang 150 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 88 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 2cm ...

Xem lời giải

Bài 89 trang 150 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 89 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính cạnh đáy BC của tam giác cân ABC trên các hình 64, 65...

Xem lời giải

Bài 90 trang 150 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 90 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Bạn An đi từ nhà mình (A) qua nhà bạn Bảo (B) rồi đến nhà bạn Châu (C)...

Xem lời giải

Bài 91 trang 150 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 91 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho các số: 5; 8; 9; 12; 13; 15; 17. Hãy chọn ra các bộ ba có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.

Xem lời giải

Bài 92 trang 150 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 92 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng tam giác ABC vẽ trên giấy kẻ ô vuông (hình 67) là tam giác vuông cân.

Xem lời giải

Bài 7.1, 7.2, 7.3 phần bài tập bổ sung trang 150, 151 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 phần bài tập bổ sung trang 150, 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Độ dài x trên hình bs 5 bằng ...

Xem lời giải