Ôn tập chương 1 - Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bình chọn:
4.2 trên 76 phiếu
Bài 45 trang 113 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 113 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hình theo trình tự...

Xem lời giải

Bài 46 trang 113 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 113 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình 11...

Xem lời giải

Bài 47 trang 114 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 114 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hình theo trình tự sau: - Vẽ tam giác ABC

Xem lời giải

Bài 48 trang 114 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 114 sách bài tập toán 7 tập 1. Hình 13 cho biết ...

Xem lời giải

Bài 49 trang 114 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 49 trang 114 sách bài tập toán 7 tập 1. Hình 14 cho biết ...

Xem lời giải

Bài I.1, I.2, I.3, I.4, I.5 phần bài tập bổ sung trang 115, 116 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 phần bài tập bổ sung trang 115, 116 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hình bs 10 (hai đường thẳng a, b song song với nhau và hai đường thẳng c, d song song với nhau; Dm, Cp, Bq và An tương ứng là các tia phân giác).

Xem lời giải

Bài I.6, I.7, I.8, I.9, I.10 phần bài tập bổ sung trang 116, 117 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 phần bài tập bổ sung trang 116, 117 sách bài tập toán 7 tập 1. (A) Hai tia phân giác của cặp góc kề nhau thì vuông góc với nhau (B) Hai tia phân giác của cặp góc bù nhau thì vuông góc với nhau nhau...

Xem lời giải