Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bình chọn:
4.6 trên 115 phiếu
Bài 1 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 36 SBT toán 7. So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng AB = 5cm, BC = 5cm, AC = 3cm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 36 sách bài tập toán 7. So sánh các cạnh của tam giác ABC biết rằng: góc A=80 độ, góc C bằng 40 độ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có góc B > 90 độ, điểm D nằm giữa B và C. Chứng minh rằng AB < AD < AC.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 36 sách bài tập toán 7. Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp.Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm K nằm giữa A và C. So sánh các độ dài BK, BC.

Xem lời giải

Bài 6 trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh các độ dài AD, DC.

Xem lời giải

Bài 7* trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7* trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh góc BAM và CAM.

Xem lời giải

Bài 8* trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 8* trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. So sánh các độ dài BD, DC.

Xem lời giải

Bài 9* trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9* trang 37 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30° thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nửa cạnh huyền.

Xem lời giải

Bài 10 trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 37 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng định lý “Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn” theo gợi ý sau:...

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 37 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có Â là góc tù, góc B > góc C. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? (A) AB > AC > BC; (B) AC > AB > BC...

Xem lời giải

Bài 1.4, 1.5, 1.6 phần bài tập bổ sung trang 37, 38 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1.4, 1.5, 1.6 phần bài tập bổ sung trang 37, 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC với AB<=AC. Trên cạnh BC lấy một điểm M bất kỳ khác B và C. Chứng minh rằng AM < AC.

Xem lời giải