Bài 6. Từ vuông góc đến song song

Bình chọn:
4.3 trên 78 phiếu
Bài 31 trang 110 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 110 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính số đo x của góc O ở hình 8, cho biết a//b.

Xem lời giải

Bài 32 trang 110 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 110 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Dùng êke vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c.

Xem lời giải

Bài 33 trang 110 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 110 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ a//b và c vuông góc a...

Xem lời giải

Bài 34 trang 110 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 110 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho b // a và c // a...

Xem lời giải

Bài 35 trang 110 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 110 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho a // b // c...

Xem lời giải

Bài 36 trang 110 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 110 sách bài tập toán 7 tập 1. Làm thế nào để kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không.

Xem lời giải

Bài 37 trang 110 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 110 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy phát biểu các tính chất có liên quan đến tính chất vuông góc và tính chất song song của hai đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 38 trang 110 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 38 trang 110 sách bài tập toán 7 tập 1. Dùng êke vẽ đường thẳng d’ đi qua A vuông góc với đường thẳng d ở hình 9 ...

Xem lời giải

Bài 6.1, 6.2, 6.3 phần bài tập bổ sung trang 111 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6.1, 6.2, 6.3 phần bài tập bổ sung trang 111 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hình bs 8 (các đường thẳng Er, Dp và Fq song song với nhau)....

Xem lời giải