Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
Bài 1 trang 18 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 18 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau: a) Tổng của a và b bình phương. b) Tổng các bình phương của a và b...

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 19 sách bài tập toán 7. Dùng các thuật ngữ “tổng”, “hiệu”, “tích”, “thương”, “bình phương”… để đọc các biểu thức sau: a) x+10,...

Xem lời giải

Bài 3 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Bài 3 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Diện tích hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5cm và a cm. b) Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là a cm và b cm.

Xem lời giải

Bài 4 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 (km/h) b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m).

Xem lời giải

Bài 5 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số biểu diễn: a) Một số tự nhiên chẵn; b) Một số tự nhiên lẻ; c) Hai số lẻ liên tiếp; d) Hai số chẵn liên tiếp.

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị hiệu các bình phương của x và y.

Xem lời giải