Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bình chọn:
4.4 trên 84 phiếu
Bài 27 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 27 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 2,5cm. Sau đó đo mỗi góc của tam giác.

Xem lời giải

Bài 28 trang 141 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 141 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai tam giác ABC và ABD có AB = BC = CA = 3cm...

Xem lời giải

Bài 29 trang 141 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 141 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho góc xOy. Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OD = OC...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 30 trang 141 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 141 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm chỗ sai trong bài làm sau đây của một học sinh (hình 52).

Xem lời giải

Bài 31 trang 141 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 141 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC có AB = AC = 6cm, BC = 2cm...

Xem lời giải

Bài 32 trang 141 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 141 sách bài tập toán 7 tập 1. Tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với BC.

Xem lời giải

Bài 33 trang 141 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 141 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB. Vẽ cung tròn tâm A bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính BA, chúng cắt nhau ở C và D...

Xem lời giải

Bài 34 trang 141 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 141 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Vẽ cung tròn tâm A bán kính bằng BC, vẽ cung tròn tâm C bán kính BA ...

Xem lời giải

Bài 35 trang 141 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 35 trang 141 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường thẳng xy, các điểm B và C nằm trên xy, điểm A nằm ngoài xy...

Xem lời giải

Bài 3.1, 3.2, 3.3 phần bài tập bổ sung trang 141, 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 phần bài tập bổ sung trang 141, 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hình bs 1. Điền vào chỗ trống ...

Xem lời giải