Bài 33 trang 141 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 33 trang 141 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB. Vẽ cung tròn tâm A bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính BA, chúng cắt nhau ở C và D...

Đề bài

Cho đoạn thẳng \(AB.\) Vẽ cung tròn tâm \(A\) bán kính \(AB\) và cung tròn tâm \(B\) bán kính \(BA\), chúng cắt nhau ở \(C\) và \(D.\) Chứng minh rằng:

a) \(∆ABC = ∆ABD\).

b) \(∆ACD = ∆BCD\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Xét \(∆ABC\) và \(∆ABD\), ta có:

\(AC = AD\) (cùng bằng bán kính \(AB\))

\(AB\) cạnh chung

\(BC = BD\) (cùng bằng bán kính \(BA\))

\( \Rightarrow  ∆ABC = ∆ABD\) (c.c.c)

b) Xét \(∆ACD\) và \(∆BCD\), ta có:

\(AC = BC\) (cùng bằng \(AB\))

\(CD\) cạnh chung

\(AD = BD\) (cùng bằng \(AB\))

\( \Rightarrow ∆ACD = ∆BCD\) (c.c.c)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí