Ôn tập chương 2 - Tam giác

Bình chọn:
4.7 trên 113 phiếu
Bài 103 trang 152 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 103 trang 152 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB. Vẽ các cung tâm A và B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại C và D...

Xem lời giải

Bài 104 trang 152 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 104 trang 152 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy các điểm B và C sao cho ...

Xem lời giải

Bài 105 trang 153 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 105 trang 153 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hình 69 trong đó AE vuông góc BC. Tính AB biết AE = 4m, AC = 5m, BC = 9m.

Xem lời giải

Bài 106 trang 153 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 106 trang 153 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 70.

Xem lời giải

Bài 107 trang 153 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 107 trang 153 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm các tam giác cân trên hình 71.

Xem lời giải

Bài 108 trang 153 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 108 trang 153 sách bài tập toán 7 tập 1. Bạn Mai vẽ tia phân giác của một góc như sau: Đánh dấu trên hai cạnh của bốn góc bốn đoạn thẳng bằng nhau ...

Xem lời giải

Bài 109 trang 153 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 109 trang 153 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BH vuông góc AC ...

Xem lời giải

Bài 110 trang 153 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 110 trang 153 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB/AC = 3/4 ...

Xem lời giải

Bài II.1, II.2, II.3 phần bài tập bổ sung trang 154 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 154 sách bài tập toán 7 tập 1. Trên hình bs 6 , có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau?

Xem lời giải