Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bình chọn:
4.5 trên 38 phiếu
Bài 64 trang 49 SBT toán 7 tập 2 Bài 64 trang 49 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 64 trang 49 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC. Tìm một điểm O cách đều ba điểm A, B, C.

Xem chi tiết
Bài 65 trang 49 SBT toán 7 tập 2 Bài 65 trang 49 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 65 trang 49 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng ba điểm B, K, C thẳng hàng.

Xem chi tiết
Bài 66 trang 49 SBT toán 7 tập 2 Bài 66 trang 49 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 66 trang 49 sách bài tập toán 7. Dựa vào kết quả của bài 65, chứng minh rằng: a) Các đường trung trực của tam giác vuông đi qua trung điểm của cạnh huyền.

Xem chi tiết
Bài 67 trang 50 SBT toán 7 tập 2 Bài 67 trang 50 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 67 trang 50 sách bài tập toán 7. Hãy nêu cách xác định tâm của đường viền.Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gẫy (hình bên). Hãy nêu cách xác định tâm của đường viền.

Xem chi tiết
Bài 68 trang 50 SBT toán 7 tập 2 Bài 68 trang 50 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 68 trang 50 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AM. Đường trung trực của AC cắt đường thẳng AM ở D. Chứng minh rằng DA = DB.

Xem chi tiết
Bài 69 trang 50 SBT toán 7 tập 2 Bài 69 trang 50 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 69 trang 50 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có Â là góc tù. Các đường trung trực của AB và của AC cắt nhau ở O và cắt BC theo thứ tự ở D và E...

Xem chi tiết
Bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 phần bài tập bổ sung trang 50 SBT toán 7 tập 2 Bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 phần bài tập bổ sung trang 50 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 phần bài tập bổ sung trang 50 sách bài tập toán 7. Cho tam giác cân (không đều) ABC có AB = AC. Hai đường trung trực của hai cạnh AB, AC cắt nhau tại O. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?...

Xem chi tiết


Gửi bài