Bài 6. Mặt phẳng toạ độ

Bình chọn:
4.2 trên 62 phiếu
Bài 44 trang 74 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 74 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Viết tọa độ các điểm M, N, P, Q trong hình 5...

Xem lời giải

Bài 45 trang 74 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 74 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ và đánh dấu vị trí các điểm: A(2;-1,5); B(-3;3/2) ...

Xem lời giải

Bài 46 trang 74 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 74 sách bài tập toán 7 tập 1. Xem hình dưới, hãy cho biết: a) Tung độ của các điểm A,B...

Xem lời giải

Bài 47 trang 75 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 47 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật MNPQ và của tam giác ABC trong hình 7.

Xem lời giải

Bài 48 trang 75 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục Oxy và đánh dấu các điểm: G(-2; -0,5), H(-1; -0,5), I(-1; -1,5), K(-2; -1,5) ...

Xem lời giải

Bài 49 trang 75 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 49 trang 75 sách bài tập toán 7 tập 1. Cân nặng và tuổi của bốn bạn được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (hình 8) ...

Xem lời giải

Bài 50 trang 76 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 50 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ một hệ trục tọa độ và đường phân giác của các góc phần tư thứ I, III...

Xem lời giải

Bài 51 trang 76 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Làm tương tự như bài 50 đối với đường phân giác của các góc phần tư thứ II, IV.

Xem lời giải

Bài 52 trang 76 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 52 trang 76 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm tọa độ của đỉnh thứ tư của hình vuông trong mỗi trường hợp dưới đây (hình 9).

Xem lời giải

Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập bổ sung trang 76, 77 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập bổ sung trang 76, 77 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền vào chỗ trống các từ thích hợp ...

Xem lời giải