Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu
Bài 19 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai tam giác trong hình 50 có bằng nhau hay không? Nếu có, hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó.

Xem lời giải

Bài 20 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC = tam giác DEF. Viết các cặp cạnh bằng nhau, các cặp góc bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 21 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh H, K, D...

Xem lời giải

Bài 22 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Viết đẳng thức trên dưới một vài dạng khác...

Xem lời giải

Bài 23 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC = tam giác DEF...

Xem lời giải

Bài 24 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh là D, E, F...

Xem lời giải

Bài 25 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Trên hình 51 có một số tam giác bằng nhau. Hãy quan sát rồi phát hiện các tam giác bằng nhau trong hình vẽ ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Cắt tam giác ABC bằng giấy có AB = AC và gấp hình theo tia phân giác của góc A...

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 140 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC = tam giác DIK ...

Xem lời giải