Ôn tập chương 2 - Hàm số và đồ thị

Bình chọn:
4.5 trên 80 phiếu
Bài 63 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Một tạ nước biển chứa 2,5kg muối. Hỏi 300g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Xem lời giải

Bài 64 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Có hay không một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với các số 3; 4; 9?

Xem lời giải

Bài 65 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai thanh nhôm và sắt có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ...

Xem lời giải

Bài 66 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 66 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Ông B dự định xây dựng một bể nước có thể tích là V ...

Xem lời giải

Bài 67 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 16.

Xem lời giải

Bài 68 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 68 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 152km từ A đến B với vận tốc 36km/h...

Xem lời giải

Bài 69 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 69 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ của các hàm số: a) y = x ...

Xem lời giải

Bài 70 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 70 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 5x^2 - 2 ...

Xem lời giải

Bài 71 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 3x + 1...

Xem lời giải