Ôn tập chương 2 - Hàm số và đồ thị

Bình chọn:
4.5 trên 78 phiếu
Bài 63 trang 82 SBT toán 7 tập 1 Bài 63 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Một tạ nước biển chứa 2,5kg muối. Hỏi 300g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Xem chi tiết
Bài 64 trang 82 SBT toán 7 tập 1 Bài 64 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Có hay không một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với các số 3; 4; 9?

Xem chi tiết
Bài 65 trang 82 SBT toán 7 tập 1 Bài 65 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai thanh nhôm và sắt có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ...

Xem chi tiết
Bài 66 trang 82 SBT toán 7 tập 1 Bài 66 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 66 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Ông B dự định xây dựng một bể nước có thể tích là V ...

Xem chi tiết
Bài 67 trang 82 SBT toán 7 tập 1 Bài 67 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 16.

Xem chi tiết
Bài 68 trang 83 SBT toán 7 tập 1 Bài 68 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 68 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 152km từ A đến B với vận tốc 36km/h...

Xem chi tiết
Bài 69 trang 83 SBT toán 7 tập 1 Bài 69 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 69 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ của các hàm số: a) y = x ...

Xem chi tiết
Bài 70 trang 83 SBT toán 7 tập 1 Bài 70 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 70 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 5x^2 - 2 ...

Xem chi tiết
Bài 71 trang 83 SBT toán 7 tập 1 Bài 71 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 3x + 1...

Xem chi tiết


Gửi bài