Bài 7. Định lí

Bình chọn:
4.7 trên 85 phiếu
Bài 39 trang 111 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 111 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của các định lí.

Xem lời giải

Bài 40 trang 112 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 112 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của các định lí sau ...

Xem lời giải

Bài 41 trang 112 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 112 sách bài tập toán 7 tập 1. Với hai góc kề bù, ta có định lí sau ...

Xem lời giải

Bài 42 trang 112 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 112 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền vào chỗ (…) để chứng minh bài toán...

Xem lời giải

Bài 43 trang 112 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 112 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chứng minh định lí: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 44 trang 113 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 113 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng: Nếu hai góc nhọn xOy và x’O'y’...

Xem lời giải

Bài 7.1, 7.2, 7.3 phần bài tập bổ sung trang 113 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 phần bài tập bổ sung trang 113 sách bài tập toán 7 tập 1. Ghi giả thiết, kết luận và chứng minh định lí: Hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì bằng nhau ...

Xem lời giải