CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 18 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 18 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để diễn đạt các ý sau: a) Tổng của a và b bình phương. b) Tổng các bình phương của a và b...

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 19 sách bài tập toán 7. Dùng các thuật ngữ “tổng”, “hiệu”, “tích”, “thương”, “bình phương”… để đọc các biểu thức sau: a) x+10,...

Xem lời giải

Bài 3 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Bài 3 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Diện tích hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là 5cm và a cm. b) Chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp là a cm và b cm.

Xem lời giải

Bài 4 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị: a) Quãng đường đi được của một ô tô trong thời gian t giờ với vận tốc 35 (km/h) b) Diện tích hình thang có đáy lớn là a (m), đáy bé b (m) và đường cao h (m).

Xem lời giải

Bài 5 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số biểu diễn: a) Một số tự nhiên chẵn; b) Một số tự nhiên lẻ; c) Hai số lẻ liên tiếp; d) Hai số chẵn liên tiếp.

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 19 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số để biểu thị hiệu các bình phương của x và y.

Xem lời giải

Bài 6 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 19 sách bài tập toán 7. Cho biểu thức 5x^2+3x-1. Tính giá trị của biểu thức tại:a)x=0; b)x=-1...

Xem lời giải

Bài 7 trang 19 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 19 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 3x-5y+1 tại x=1/3;y=-1/5...

Xem lời giải

Bài 8 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 20 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) x^2-5x tại x=1;x=-1;x=1/2...

Xem lời giải

Bài 9 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 20 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) x^5-5 tại x=-1;...

Xem lời giải

Bài 10 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 20 SBT toán 7. a) Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là bao nhiêu (m)?

Xem lời giải

Bài 11 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 20 sách bài tập toán 7. Điền vào bảng sau...

Xem lời giải

Bài 12 trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 20 sách bài tập toán 7. ó một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 1/3 lượng nước chảy vào...

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của biểu thức 2x^4-5y tại x=-2;y=4...

Xem lời giải

Bài 13 trang 21 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 21 sách bài tập toán 7. Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức.

Xem lời giải

Bài 14 trang 21 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 21 sách bài tập toán 7. Cho 5 ví dụ đơn thức bậc 4 có các biến là x, y, z.

Xem lời giải

Bài 15 trang 21 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 21 sách bài tập toán 7. Cho các chữ x, y. Lập hai biểu thức đại số mà: - Một biểu thức là đơn thức - Một biểu thức không phải là đơn thức.

Xem lời giải

Bài 16 trang 21 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 16 trang 21 sách bài tập toán 7. Thu gọn các đơn thức và chỉ ra phần hệ số của chúng...

Xem lời giải

Bài 17 trang 21 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 17 trang 21 sách bài tập toán 7. Viết các đơn thức sau dưới dạng thu gọn...

Xem lời giải

Bài 18 trang 21 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 18 trang 21 sách bài tập toán 7. Tính giá trị của các đơn thức sau: a) 5x^2y^2 tại x=-1;y=-1/2...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác