Bài 18 trang 21 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Tính giá trị của các đơn thức sau:

a) \(\displaystyle 5{{\rm{x}}^2}{y^2}\) tại \(\displaystyle {\rm{x}} =  - 1;y =  - {1 \over 2}\)

b) \(\displaystyle - {1 \over 2}{x^2}{y^3}\)  tại  \(x =1; y = -2\)

c) \(\displaystyle {2 \over 3}{{\rm{x}}^2}y\) tại \(x = -3; y = -1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay \(x=x_0;y=y_0\) vào đơn thức đã cho rồi tính toán. 

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = -1\) và \(\displaystyle y =  - {1 \over 2}\) vào đơn thức \(\displaystyle 5{{\rm{x}}^2}{y^2}\), ta có: 

\(\displaystyle 5.{( - 1)^2}.\left( { - {1 \over 2}} \right)^2\) \(\displaystyle = 5.1.{1 \over 4} = {5 \over 4}\)

Vậy giá trị của đơn thức \(\displaystyle 5{{\rm{x}}^2}{y^2}\) tại \(x = -1\) và \(\displaystyle y =  - {1 \over 2}\) bằng \(\displaystyle {5 \over 4}\)

b) Thay \(x = 1\) và \(y = -2\) vào đơn thức \(\displaystyle - {1 \over 2}{x^2}{y^3}\), ta có:

\(\displaystyle - {1 \over 2}{.1^2}.{( - 2)^3}\)\(\displaystyle  =  - {1 \over 2}.1.( - 8) = 4\)

Vậy giá trị của đơn thức \(\displaystyle  - {1 \over 2}{x^2}{y^3}\) tại \(x = 1\) và \(y = -2\) bằng \(4\)

c) Thay \(x = -3\) và \(y = -1\) vào đơn thức \(\displaystyle {2 \over 3}{{\rm{x}}^2}y\), ta có:

\(\displaystyle {2 \over 3}.{\left( { - 3} \right)^2}.\left( { - 1} \right)\) \(\displaystyle = {2 \over 3}.9.( - 1) =  - 6\)

Vậy giá trị đơn thức \(\displaystyle {2 \over 3}{{\rm{x}}^2}y\) tại \(x = -3\) và \(y = -1\) bằng \(-6.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.