Bài 2. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Bình chọn:
4.3 trên 53 phiếu