Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bình chọn:
4.3 trên 75 phiếu
Bài 8 trang 102 SBT toán 7 tập 1 Bài 8 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 102 SBT toán 7 tập 1 Bài 9 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 102 SBT toán 7 tập 1 Bài 10 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 2.a, b có vuông góc với nhau hay không.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 102 SBT toán 7 tập 1 Bài 11 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O vuông góc với d....

Xem chi tiết
Bài 12 trang 102 SBT toán 7 tập 1 Bài 12 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng Êke. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 102 SBT toán 7 tập 1 Bài 13 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc với đường thẳng d.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 102 SBT toán 7 tập 1 Bài 14 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời...

Xem chi tiết
Bài 15 trang 102 SBT toán 7 tập 1 Bài 15 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 24mm. Hãy vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ.

Xem chi tiết
Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 103 SBT toán 7 tập 1 Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 103 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 103 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho góc xOy = 30^o. Vẽ góc yOz kề bù với góc xOy...

Xem chi tiết


Gửi bài