CHƯƠNG 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
3.9 trên 31 phiếu
Bài 1 trang 36 SBT toán 7 tập 2 Bài 1 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 36 SBT toán 7. So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng AB = 5cm, BC = 5cm, AC = 3cm.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 36 SBT toán 7 tập 2 Bài 2 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 36 sách bài tập toán 7. So sánh các cạnh của tam giác ABC biết rằng: góc A=80 độ, góc C bằng 40 độ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 36 SBT toán 7 tập 2 Bài 3 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có góc B > 90 độ, điểm D nằm giữa B và C. Chứng minh rằng AB < AD < AC.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 36 SBT toán 7 tập 2 Bài 4 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 36 sách bài tập toán 7. Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp.Điền dấu (x) vào chỗ trống thích hợp:...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 36 SBT toán 7 tập 2 Bài 5 trang 36 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 36 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm K nằm giữa A và C. So sánh các độ dài BK, BC.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 37 SBT toán 7 tập 2 Bài 6 trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC ở D. So sánh các độ dài AD, DC.

Xem chi tiết
Bài 7* trang 37 SBT toán 7 tập 2 Bài 7* trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7* trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh góc BAM và CAM.

Xem chi tiết
Bài 8* trang 37 SBT toán 7 tập 2 Bài 8* trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 8* trang 37 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. So sánh các độ dài BD, DC.

Xem chi tiết
Bài 9* trang 37 SBT toán 7 tập 2 Bài 9* trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9* trang 37 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng nếu một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30° thì cạnh góc vuông đối diện với nó bằng nửa cạnh huyền.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 37 SBT toán 7 tập 2 Bài 10 trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 37 sách bài tập toán 7. Chứng minh rằng định lý “Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn” theo gợi ý sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 37 SBT toán 7 tập 2 Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 37 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 37 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có Â là góc tù, góc B > góc C. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? (A) AB > AC > BC; (B) AC > AB > BC...

Xem chi tiết
Bài 1.4, 1.5, 1.6 phần bài tập bổ sung trang 37, 38 SBT toán 7 tập 2 Bài 1.4, 1.5, 1.6 phần bài tập bổ sung trang 37, 38 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1.4, 1.5, 1.6 phần bài tập bổ sung trang 37, 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC với AB<=AC. Trên cạnh BC lấy một điểm M bất kỳ khác B và C. Chứng minh rằng AM < AC.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 38 SBT toán 7 tập 2 Bài 11 trang 38 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho hình 1. So sánh độ các độ dài AB, AC, AD, AE.

Xem chi tiết
Bài 12 trang 38 SBT toán 7 tập 2 Bài 12 trang 38 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho hình 2. Chứng minh rằng MN < BC.

Xem chi tiết
Bài 13 trang 38 SBT toán 7 tập 2 Bài 13 trang 38 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ cung tròn tâm A có bán kính 9cm. Cung đó có cắt đường thẳng BC hay không, có cắt cạnh BC hay không? Vì sao?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 38 SBT toán 7 tập 2 Bài 14 trang 38 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC, điểm D nằm giữa A và C (BD không vuông góc với AC). Gọi E và F là chân các đường vuông góc kẻ từ A và C đến đường thẳng BD. So sánh AC với tổng AE + CF.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 38 SBT toán 7 tập 2 Bài 15 trang 38 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của AC. Gọi E và F là chân các đường vuông góc kẻ từ A và C đến đường thẳng BM. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Câu 16 trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 Câu 16 trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Giải bài 16 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC cân tại A, điểm D nằm giữa B và C. Chứng minh rằng độ dài AD nhỏ hơn cạnh bên của tam giác ABC.

Xem chi tiết
Bài 17 trang 38 SBT toán 7 tập 2 Bài 17 trang 38 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 17 trang 38 sách bài tập toán 7. Cho hình 3 trong đó AB > AC. Chứng minh rằng EB > EC.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 39 SBT toán 7 tập 2 Bài 18 trang 39 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 18 trang 39 sách bài tập toán 7. Cho hình 4. Chứng minh rằng: BD + CE < AB + AC.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài