Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Bài 54 trang 47 SBT toán 7 tập 2 Bài 54 trang 47 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 54 trang 47 sách bài tập toán 7. Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC chung đáy BC. Chứng minh rằng ba điểm A, D, E thẳng hàng.

Xem chi tiết
Bài 55 trang 47 SBT toán 7 tập 2 Bài 55 trang 47 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 55 trang 47 sách bài tập toán 7. Cho hai điểm D, E nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BC. Chứng minh rằng ∆BDE = ∆CDE.

Xem chi tiết
Bài 56 trang 47 SBT toán 7 tập 2 Bài 56 trang 47 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 56 trang 47 sách bài tập toán 7. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ d. Tìm một điểm C nằm trên d sao cho C cách đều A và B.

Xem chi tiết
Bài 57 trang 47 SBT toán 7 tập 2 Bài 57 trang 47 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 57 trang 47 sách bài tập toán 7. Đường trung trực d của đoạn thẳng AB chia mặt phẳng thành hai phần I và II như hình sau. Cho điểm M thuộc phần I và điểm N thuộc phần II. Chứng minh rằng:...

Xem chi tiết
Bài 58 trang 48 SBT toán 7 tập 2 Bài 58 trang 48 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 58 trang 48 sách bài tập toán 7. Cho hình 11. Chứng minh rằng AB vuông góc với CD.

Xem chi tiết
Bài 59 trang 48 SBT toán 7 tập 2 Bài 59 trang 48 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 59 trang 48 sách bài tập toán 7. Cho hai điểm A, B và một đường thẳng d. Vẽ đường tròn tâm O đi qua hai điểm A, B sao cho O nằm trên đường thẳng d.

Xem chi tiết
Bài 60 trang 48 SBT toán 7 tập 2 Bài 60 trang 48 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 60 trang 48 sách bài tập toán 7. Cho đoạn thẳng AB. Tìm tập hợp các điểm C sao cho tam giác ABC là tam giác cân có đáy là AB.

Xem chi tiết
Bài 61 trang 48 SBT toán 7 tập 2 Bài 61 trang 48 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 61 trang 48 sách bài tập toán 7. Cho góc xOy bằng 60°, điểm A nằm trong góc xOy. Vẽ điểm B sao cho Ox là đường trung trực của AB. Vẽ điểm C sao cho Oy là đường trung trực của AC....

Xem chi tiết
Bài 62 trang 48 SBT toán 7 tập 2 Bài 62 trang 48 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 62 trang 48 sách bài tập toán 7. Cho hình 12, M là một điểm tùy ý nằm trên đường thẳng a. Vẽ điểm C sao cho a là đường trung trực của AC. a) Hãy so sánh MA + MB với BC...

Xem chi tiết
Bài 63 trang 48 SBT toán 7 tập 2 Bài 63 trang 48 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 63 trang 48 sách bài tập toán 7. Hai nhà máy được xây dựng tại hai điểm A và B nằm về một phía của khúc sông thẳng. Tìm trên bờ sông một địa điểm C để xây một trạm bơm sao cho tổng chiều dài đường ống dẫn nước từ C đến A và đến B là nhỏ nhất.

Xem chi tiết
Bài 7.1, 7.2, 7.3 phần bài tập bổ sung trang 48, 49 SBT toán 7 tập 2 Bài 7.1, 7.2, 7.3 phần bài tập bổ sung trang 48, 49 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 phần bài tập bổ sung trang 48, 49 sách bài tập toán 7. Trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, lấy hai điểm phân biệt M, N. Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?...

Xem chi tiết
Bài 7.4, 7.5, 7.6 phần bài tập bổ sung trang 49 SBT toán 7 tập 2 Bài 7.4, 7.5, 7.6 phần bài tập bổ sung trang 49 SBT toán 7 tập 2

Bài 7.4, 7.5, 7.6 phần bài tập bổ sung trang 49 sách bài tập toán 7. Trong tam giác ABC, hai đường trung trực của hai cạnh AB và AC cắt nhau tại điểm D nằm trên cạnh BC. Chứng minh rằng:a) D là trung điểm của cạnh BC...

Xem chi tiết


Gửi bài