CHƯƠNG 2: TAM GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 137 SBT toán 7 tập 1 Bài 1 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị x ở hình 46.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 137 SBT toán 7 tập 1 Bài 2 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 60^o ...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 137 SBT toán 7 tập 1 Bài 3 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC, điểm M nằm trong tam giác đó...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 137 SBT toán 7 tập 1 Bài 4 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả A, B, C, D (Xem hình 47, trong đó IK // EF) ...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 137 SBT toán 7 tập 1 Bài 5 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ BH vuông góc với AC ...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 137 SBT toán 7 tập 1 Bài 6 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B = góc C = 50^o ...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 137 SBT toán 7 tập 1 Bài 7 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Một góc nhọn của Êke bằng 30^o . Tính góc nhọn còn lại...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 138 SBT toán 7 tập 1 Bài 8 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 100^o ...

Xem chi tiết
Bài 9 trang 138 SBT toán 7 tập 1 Bài 9 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Tìm góc bằng góc B.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 138 SBT toán 7 tập 1 Bài 10 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hình 48: a) Có bao nhiêu tam giác vuông trong hình?

Xem chi tiết
Bài 11 trang 138 SBT toán 7 tập 1 Bài 11 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B = 70^o ...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 138 SBT toán 7 tập 1 Bài 12 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I...

Xem chi tiết
Bài 13 trang 138 SBT toán 7 tập 1 Bài 13 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Trên hình 49 có Ax song song với By ...

Xem chi tiết
Bài 14 trang 138 SBT toán 7 tập 1 Bài 14 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng tổng ba góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác thì bằng 360°.

Xem chi tiết
Bài 15 trang 138 SBT toán 7 tập 1 Bài 15 trang 138 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 15 trang 138 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 90^o ...

Xem chi tiết
Bài 16 trang 139 SBT toán 7 tập 1 Bài 16 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 90^o, kẻ AH vuông góc với BC ...

Xem chi tiết
Bài 17 trang 139 SBT toán 7 tập 1 Bài 17 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai tia phân giác của cặp góc trong cùng phía vuông góc với nhau.

Xem chi tiết
Bài 18 trang 139 SBT toán 7 tập 1 Bài 18 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc B - góc C = 20^o ...

Xem chi tiết
Bài 19 trang 139 SBT toán 7 tập 1 Bài 19 trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai tam giác trong hình 50 có bằng nhau hay không? Nếu có, hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó.

Xem chi tiết
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 139 SBT toán 7 tập 1 Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 139 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 phần bài tập bổ sung trang 139 sách bài tập toán 7 tập 1. Tam giác ABC có góc A = 40^o. Các tia phân giác góc B và C cắt nhau tại I ...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài