CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ

Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 7. Số lượng nữ học sinh của từng lớp trong một Trường Trung học cơ ở được ghi lại trong bảng dưới đây:...

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 7.Điều tra về “Màu mà bạn ưa thích nhất” đối với các bạn trong lớp, bạn Hương thu được ý kiến trả lời và ghi lại dưới đây:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 6 sách bài tập toán 7. Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ (tính theo kW.h) trong một xóm gồm 20 hộ để làm hóa đơn thu tiền. Người đó ghi như sau:...

Xem lời giải

Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 7. Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường THCS Nguyễn Huệ được thống kê trong bảng sau:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 7. Hãy lập bảng “tần số” từ các bài tập 1 và 2.

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 7. Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau:...

Xem lời giải

Bài 6 trang 7 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 7 sách bài tập toán 7. Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh lớp 7B được thầy giáo ghi lại dưới đây:...

Xem lời giải

Bài 7 trang 7 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 7 sách bài tập toán 7. Cho bảng tần số:...Hãy từ bảng này viết lại một bảng số liệu ban đầu.

Xem lời giải

Bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 7 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 7 sách bài tập toán 7. Hãy chọn phương án đúng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 8 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 8 sách bài tập toán 7. Biểu đồ trên biểu diễn kết quả của học sinh trong một lớp qua một bài kiểm tra. Từ biểu đồ đó hãy:...

Xem lời giải

Bài 9 trang 9 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 9 sách bài tập toán 7. Lượng mưa trung bình hàng tháng từ tháng 4 đến tháng 10 trong một năm ở một vùng được trạm khí tượng ghi lại trong bảng dưới đây (đo theo mm và làm tròn đến mm):...

Xem lời giải

Bài 10 trang 9 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 9 sách bài tập toán 7. Có 10 đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác....

Xem lời giải

Bài 3.1, 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3.1, 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 7. Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ năm 1000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau:...

Xem lời giải

Bài 11 trang 10 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 10 sách bài tập toán 7. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dãy giá trị sau bằng cách lập bảng:...

Xem lời giải

Bài 12 trang 10 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 10 sách bài tập toán 7. Theo dõi nhiệt độ trung bình hàng năm của hai thành phố A và B từ năm 1956 đến năm 1975 (đo theo độ C) người ta lập được các bảng sau:...

Xem lời giải

Bài 13 trang 10 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 10 sách bài tập toán 7. Hai xạ thủ A và B cùng bắn 20 phát đạn, kết quả ghi lại được dưới đây:...a) Tính điểm trung bình của từng xạ thủ...

Xem lời giải

Bài 4.1, 4.2 phần bài tập bổ sung trang 11 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4.1, 4.2 phần bài tập bổ sung trang 11 sách bài tập toán 7. Tổng số áo sơ mi mà một cửa hàng bán trong một ngày được thống kê lại trong bảng sau:...

Xem lời giải

Bài 14 trang 12 SBT toán 7 tập 2

Bài 14 trang 12 sách bài tập toán 7. Mười đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đa lượt đi và lượt về với từng đội khác. a) Có tất cả bao nhiêu trận trong từng giải?...

Xem lời giải

Bài 15 trang 12 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 15 trang 12 sách bài tập toán 7. Một bạn gieo (thảy) một con xúc xắc 60 lần (con xúc xắc là một khối lập phương, số chấm trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6). Kết quả được ghi lại là:...

Xem lời giải

Bài III.1, III.2 phần bài tập bổ sung trang 12 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3.1, 3.2 phần bài tập bổ sung trang 12 sách bài tập toán 7. Số giờ nắng trong từng tháng năm 2008 của hai thành phố Hà Nội và Vũng Tàu được cho trong bảng sau:...

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác