Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 7 tập 2


Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 7. Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường THCS Nguyễn Huệ được thống kê trong bảng sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1.1

Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường THCS Nguyễn Huệ được thống kê trong bảng sau: 

Lớp

A

B

C

D

E

6

16

20

18

13

21

7

26

25

30

29

40

8

32

40

42

38

44

9

40

52

48

41

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì? 

b) Mỗi lớp trong các lớp 6A, 7C, 8B, 9D quyên góp được bao nhiêu quyển sách giáo khoa?

c) Trường THCS Nguyễn Huệ có bao nhiêu lớp? 

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu

Đếm số lớp của trường THCS 

Lời giải chi tiết:

a) Dấu hiệu: Số sách giáo khoa quyên góp được của một lớp.

b) Lớp 6A quyên góp được 16 quyển

Lớp 7C quyên góp được 30 quyển

Lớp 8B quyên góp được 40 quyển

Lớp 9D quyên góp được 41 quyển

c) Trường THCS Nguyễn Huệ có 19 lớp.

Bài 1.2

Gieo (thảy) đồng thời hai con xúc xắc (con xúc xắc là một khối lập phương số chấm trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6) một lần và quan sát tổng số chấm xuất hiên ở hai con.

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Viết dãy giá trị của dấu hiệu;

c) Khi nào thì đạt được các giá trị là 2; 12?

Phương pháp giải:

Xác định dấu hiệu, từ đó viết các giá trị của dấu hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) Dấu hiệu là: Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc.

b) Dãy giá trị của dấu hiệu là:

\(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.\)

c)

– Khi cả hai con xúc xắc cùng xuất hiện mặt 1 chấm thì đạt giá trị là \(2\)

- Khi cả hai con xúc xắc cùng xuất hiện mặt 6 chấm thì đạt giá trị là \(12.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu
  • Bài 3 trang 6 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 3 trang 6 sách bài tập toán 7. Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ (tính theo kW.h) trong một xóm gồm 20 hộ để làm hóa đơn thu tiền. Người đó ghi như sau:...

  • Bài 2 trang 5 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 7.Điều tra về “Màu mà bạn ưa thích nhất” đối với các bạn trong lớp, bạn Hương thu được ý kiến trả lời và ghi lại dưới đây:...

  • Bài 1 trang 5 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 7. Số lượng nữ học sinh của từng lớp trong một Trường Trung học cơ ở được ghi lại trong bảng dưới đây:...

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí