Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Bài 18 trang 68 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 68 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch...

Xem lời giải

Bài 19 trang 68 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 68 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 7 thì y =10 ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 68 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 68 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lương tỉ lệ nghịch. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau ...

Xem lời giải

Bài 21 trang 69 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 69 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết ba máy cày, cày xong một cánh đồng hết 30 giờ...

Xem lời giải

Bài 22 trang 69 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 69 sách bài tập toán 7 tập 1. Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 45km/h hết 3 giờ 15 phút...

Xem lời giải

Bài 23 trang 69 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 23 trang 69 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày...

Xem lời giải

Bài 24 trang 69 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 69 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Một thỏi vàng hình hộp chữ nhật (hình dưới) có chiều dài 5cm, mặt cắt ngang (đáy) là một hình vuông cạnh 1cm...

Xem lời giải

Bài 3.1, 3.2 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 3.1, 3.2 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm lỗi. Cho x tỉ lệ nghịch với y và y tỉ lệ nghịch với z...

Xem lời giải