Bài 23 trang 69 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 23 trang 69 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết 56 công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày...

Đề bài

Cho biết \(56\) công nhân hoàn thành một công việc trong \(21\) ngày. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong \(14\) ngày? (Năng suất của các công nhân là như nhau).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch: Tích của một giá trị bất kì của đại lượng này với giá trị tương ứng của đại lượng kia luôn là một hằng số (bằng hệ số tỉ lệ).

\({x_1}{y_1} = {x_2}{y_2} = {x_3}{y_3} = ... = a\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(x\) (người) là số công nhân làm xong công việc trong \(14\) ngày \(\left( {x \in {\mathbb N^*}} \right)\).

Vì năng suất của các công nhân là như nhau nên số công nhân và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

\(x.14 = 56.21\)

\(\displaystyle \Rightarrow x = {{56.21} \over {14}} = 84\) (thỏa mãn)

Vậy để hoàn thành công việc đó trong \(14\) ngày thì cần \(84\) công nhân. Do đó số người cần tăng thêm là \(84 - 56 = 28\) (người).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 35 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí