Bài 20 trang 68 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Cho biết \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau: 

x

1

2,5

 

 

8

10

y

 

-4

-2,5

-2

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỉ lệ nghịch \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (với \(a\) là một số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a\).

Lời giải chi tiết

Vì \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có công thức tổng quát là \( xy = a\) (\(a\) là hằng số khác \(0\)).

Khi \(x = 2,5\) thì \(y =  - 4 \) \(\Rightarrow a = 2,5.( - 4) =  - 10 \)

\(\Rightarrow \displaystyle y = {{ - 10} \over x}\) và \(x =\displaystyle {{ - 10} \over y}\).

- Khi \(x=1\) thì \(y= \dfrac{{ - 10}}{x} = \dfrac{{ - 10}}{1} =  - 10\).

- Khi \(y=-2,5\) thì \(x = \dfrac{{ - 10}}{y}= \dfrac{{-10}}{{ - 2,5}} =  4\).

- Khi \(y=-2\) thì \(x = \dfrac{{ - 10}}{y}= \dfrac{{ - 10}}{{ - 2}} = 5\).

- Khi \(x=8\) thì \(y = \dfrac{{ - 10}}{x} = \dfrac{{ - 10}}{8} =  - 1,25\).

- Khi \(x=10\) thì \(y = \dfrac{{ - 10}}{x} = \dfrac{{ - 10}}{{10}} =  - 1\).

Kết quả như sau:

x

1

2,5

4

5

8

10

y

-10

-4

-2,5

-2

-1,25

-1

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.