Bài 18 trang 68 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Cho biết \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

a) Thay các dấu "?" bằng các số thích hợp trong bảng dưới đây.

x

1 = 2

x2 = 3

x3 = 5

x4 = 6

y

y1 = 15

y2 = ?

y3 = ?

y4 = ?

xy

x1y1 = ?

x2y2 = ?

x3y3 = ?

x4y4 = ?

b) Có nhận xét gì về tích các giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\) \(({x_1}{y_1},{x_2}{y_2},{x_3}{y_3},{x_4}{y_4})?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỉ lệ nghịch \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = \dfrac{a}{x}\) hay \(xy=a\) (với \(a\) là một số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ nghịch với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(a\).

Lời giải chi tiết

a) Vì \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên \(xy = a\) (với \(a\) là một số khác \(0\))

Khi \(x{\rm{ }} = {\rm{ }}2{\rm{ }},{\rm{ }}y{\rm{ }} = {\rm{ }}15 \Rightarrow a = xy = 2.15 = 30 \) \(\displaystyle \Rightarrow y = {{30} \over x}\).

Khi \(x_2=3\) ta có \({y_2} = \dfrac{{30}}{x_2}= \dfrac{{30}}{3} = 10\).

Khi \(x_3=5\) ta có \({y_3}  = \dfrac{{30}}{x_3}= \dfrac{{30}}{5} = 6\).

Khi \(x_4=6\) ta có \({y_4}  = \dfrac{{30}}{x_4}= \dfrac{{30}}{6} = 5\).

Kết quả như sau: 

x

1 = 2

x2 = 3

x3 = 5

x4 = 6

y

y1 = 15

y2 = 10

y3 = 6

y4 = 5

xy

x1y= 30

x2y2 = 30

x3y3 = 30

x4y4 = 30

b) Nhận xét: \({x_1}{y_1} = {x_2}{y_2} = {x_3}{y_3} = {x_4}{y_4} = 30\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.