Bài 24 trang 69 SBT toán 7 tập 1


Giải bài 24 trang 69 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Một thỏi vàng hình hộp chữ nhật (hình dưới) có chiều dài 5cm, mặt cắt ngang (đáy) là một hình vuông cạnh 1cm...

Đề bài

Đố: Một thỏi vàng hình hộp chữ nhật (hình dưới) có chiều dài 5cm, mặt cắt ngang (đáy) là một hình vuông cạnh 1cm. Từ thỏi vàng đó người ta làm thành một dây vàng cũng hình hộp chữ nhật. Đố em biết chiều dài của dây vàng đó bằng bao nhiêu nếu mặt cắt ngang của nó là hình vuông cạnh 1mm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thể tích của hình hộp có kích thước chiều dài \(a\), chiều rộng \(b\), chiều cao \(h\) là:

\(V = a.b.h\)

- Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch: Tích của một giá trị bất kì của đại lượng này với giá trị tương ứng của đại lượng kia luôn là một hằng số (bằng hệ số tỉ lệ).

\({x_1}{y_1} = {x_2}{y_2} = {x_3}{y_3} = ... = a\)

Lời giải chi tiết

Đổi \(1\,mm = 0,1\, cm\)

Gọi \(x(cm)\) là chiều dài của sợi dây \(\left( {x > 0} \right)\).

Vì thể tích của khối vàng không thay đổi nên diện tích mặt cắt ngang và chiều dài hình hộp chữ nhật là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

\(\begin{array}{l}
0,1.0,1.x = 1.1.5\\
\Rightarrow 0,01x = 5\\
\Rightarrow x = \dfrac{5}{{0,01}} = 500\,\text{(thỏa mãn)}
\end{array}\)

Vậy mặt cắt ngang là hình vuông có cạnh \(1mm\) thì chiều dài sợi dây là \(500\,cm=5m.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí