Bài 12. Số thực

Bình chọn:
4.8 trên 76 phiếu
Bài 117 trang 30 SBT toán 7 tập 1 Bài 117 trang 30 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 117 trang 30 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền các dấu thích hợp vào ô trống...

Xem chi tiết
Bài 118 trang 30 SBT toán 7 tập 1 Bài 118 trang 30 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 118 trang 30 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh các số thực...

Xem chi tiết
Bài 119 trang 30 SBT toán 7 tập 1 Bài 119 trang 30 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 119 trang 30 sách bài tập toán 7 tập 1. Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Xem chi tiết
Bài 120 trang 30 SBT toán 7 tập 1 Bài 120 trang 30 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 120 trang 30 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính bằng cách hợp lí:

Xem chi tiết
Bài 121 trang 31 SBT toán 7 tập 1 Bài 121 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 121 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính M...

Xem chi tiết
Bài 122 trang 31 SBT toán 7 tập 1 Bài 122 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 122 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết rằng: x + (-4,5) < y + (-4,5) ...

Xem chi tiết
Bài 123 trang 31 SBT toán 7 tập 1 Bài 123 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 123 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết rằng: x – (-3,8) < y – (-3,8) ...

Xem chi tiết
Bài 124 trang 31 SBT toán 7 tập 1 Bài 124 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 124 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết rằng: x + y = 9,8 và x = -3,1...

Xem chi tiết
Bài 125 trang 31 SBT toán 7 tập 1 Bài 125 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 125 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết rằng x – y = -5 và y = -6. Không tính toán, hãy so sánh x, y và 0.

Xem chi tiết
Bài 126 trang 31 SBT toán 7 tập 1 Bài 126 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 126 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x, biết rằng: a) 3.(10.x)=111 ...

Xem chi tiết
Bài 127 trang 31 SBT toán 7 tập 1 Bài 127 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 127 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy điều kì lạ: a) 5.x = 6,25 ; 5 + x = 6,25 ...

Xem chi tiết
Bài 128 trang 31 SBT toán 7 tập 1 Bài 128 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 128 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính P...

Xem chi tiết
Bài 129 trang 31 SBT toán 7 tập 1 Bài 129 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 129 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Mỗi biểu thức X, Y, Z sau đây được cho ba giá trị A, B,C trong đó chỉ có một giá trị đúng. Hãy chọn giá trị ấy.

Xem chi tiết
Bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 phần bài tập bổ sung trang 32 SBT toán 7 tập 1 Bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 phần bài tập bổ sung trang 32 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 phần bài tập bổ sung trang 32 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau ...

Xem chi tiết


Gửi bài