Bài 126 trang 31 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Tìm \(x\), biết rằng:

a) \(3.(10.x)=111\)                   

b) \(3.(10+x) =111\)

c) \(3 + (10.x) = 111 \)           

d) \(3 + (10 + x) = 111\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

    Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

c) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

    Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

d) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết

\(a)\;3.\left( {10.x} \right) = 111\)

     \(10.x = 111:3\)

     \(10.x = 37\)

     \(  x = 37:10 \)

     \(x = 3,7\)

\(b)\;3.\left( {10 + x} \right){\rm{ }} = 111\)

    \(10 + x = 111:3\)

    \(10 + x = 37\)

    \(x = 37 - 10\)

    \(x = 27\)

\(c)\;3 + \left( {10.x}  \right) = 111\)

    \( 10.x = 111 - 3\)

    \(  10.x = 108\)

    \(  x = 108:10\)

    \(x = 10,8\)

\(d)\;3+ \left( {10+ x} \right) = {\rm{ }}111\)

    \( 10 + x = 111 - 3\)

    \( 10 + x = 108\)

    \( x = 108 - 10 \)

    \(x= 98\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.