ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 100 sách bài tập toán 7. Giả sử x=a/m, y=b/m...

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 100 sách bài tập toán 7. Tính (2 1/3+3 1/2):...

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 100 sách bài tập toán 7. Tìm x, biết:...

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 100 sách bài tập toán 7. So sánh:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có chu vi bằng 24cm và các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5. a) Tính các cạnh của tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7. Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào?

Xem lời giải

Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x.a) Vẽ đồ thị của hàm số trên;...

Xem lời giải

Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 7. Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó.

Xem lời giải

Bài 1 trang 101 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 1 trang 101 sách bài tập toán 7. Cho hình 107, trong đó góc B=40 độ, góc D=130 độ, AB//DE. Tính góc BCD.

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 101 sách bài tập toán 7. Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Gọi D, E theo thứ tự là trung điểm của OA, OB. Đường vuông góc với OA tại D và đường vuông góc với OB tại E cắt nhau ở C....

Xem lời giải

Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 101 sách bài tập toán 7. Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn 50 lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được 20 lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được 30 lít...

Xem lời giải

Bài 10 trang 101 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 101 sách bài tập toán 7. Đánh dấu x vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức: 1) 2x – 5 ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 102 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 102 sách bài tập toán 7. Tìm giá trị của x trên hình 108 biết rằng AB // DE.

Xem lời giải

Bài 4 trang 102 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 102 sách bài tập toán 7. So sánh các cạnh của tam giác CDE trên hình 109 biết rằng BE // CD.

Xem lời giải

Bài 5 trang 102 SBT toán 7 tập 2

Bài 5 trang 102 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông góc tại A, phân giác BD. a) So sánh các độ dài AB và AD; b) So sánh các độ dài BC và BD.

Xem lời giải

Bài 6 trang 102 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 102 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác BD. Kẻ DE ⊥ BC (E ∈ BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng: a) BD là đường thẳng trung trực của AE;...

Xem lời giải

Bài 7 trang 102 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 102 sách bài tập toán 7. a) Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến AM bằng nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A...

Xem lời giải

Bài 8* trang 102 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 8* trang 102 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Vẽ điểm D sao cho AB là đường trung trực của HD. Vẽ điểm E sao cho AC là đường trung trực của HE. Gọi M, N theo thứ tự là giao điểm của DE với AB, AC...

Xem lời giải

Bài 9* trang 102 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9* trang 102 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, HC – HB = AB. Chứng minh rằng BC = 2AB.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất