Bài 3 trang 100 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Tìm \(x\) biết \(\dfrac{{{{\left( { - 0,7} \right)}^2}.{{\left( { - 5} \right)}^3}}}{{{{\left( { - 2\dfrac{1}{3}} \right)}^3}.{{\left( {1\dfrac{1}{2}} \right)}^4}.{{\left( { - 1} \right)}^5}}}.\,x \)\(= \dfrac{{{{\left( { - 40} \right)}^2}}}{{{{3.7.2}^2}}}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện lũy thừa trước, rút gọn các phân số không chứa \(x\)

Rồi sử dụng: Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 

Lời giải chi tiết

Ta có:

 \(\begin{array}{l}\dfrac{{{{\left( { - 0,7} \right)}^2}.{{\left( { - 5} \right)}^3}}}{{{{\left( { - 2\dfrac{1}{3}} \right)}^3}.{{\left( {1\dfrac{1}{2}} \right)}^4}.{{\left( { - 1} \right)}^5}}}\\ = \dfrac{{0,49.\left( { - 125} \right)}}{{{{\left( { - \dfrac{7}{3}} \right)}^3}.{{\left( {\dfrac{3}{2}} \right)}^4}.\left( { - 1} \right)}}\\ = \dfrac{{0,49.\left( { - 125} \right)}}{{\dfrac{{ - {7^3}}}{{{3^3}}}.{{\dfrac{3}{{{2^4}}}}^4}.\left( { - 1} \right)}}\\ = \dfrac{{ - 0,49.125.16}}{{{7^3}.3}}\\ = \dfrac{{ - 0,49.5.25.4.4}}{{49.7.3}} \\ = \dfrac{{ - 0,49.100.5.4}}{{49.7.3}}\\ = \dfrac{{ - 49.20}}{{49.21}}=  - \dfrac{{20}}{{21}}\end{array}\)

Và \(\dfrac{{{{\left( { - 40} \right)}^2}}}{{{{3.7.2}^2}}} = \dfrac{{{{\left( {{{5.2}^3}} \right)}^2}}}{{{{3.7.2}^2}}} = \dfrac{{{5^2}{{.2}^6}}}{{{{3.7.2}^2}}} = \dfrac{{400}}{{21}}\)

Từ đó, ta có:

\(\dfrac{{{{\left( { - 0,7} \right)}^2}.{{\left( { - 5} \right)}^3}}}{{{{\left( { - 2\dfrac{1}{3}} \right)}^3}.{{\left( {1\dfrac{1}{2}} \right)}^4}.{{\left( { - 1} \right)}^5}}}.\,x \)\(= \dfrac{{{{\left( { - 40} \right)}^2}}}{{{{3.7.2}^2}}}\)

\(\begin{array}{l} - \dfrac{{20}}{{21}}x = \dfrac{{400}}{{21}}\\x = \dfrac{{400}}{{21}}:\left( { - \dfrac{{20}}{{21}}} \right)\\x =  - 20.\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
 • Bài 4 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 4 trang 100 sách bài tập toán 7. So sánh:...

 • Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có chu vi bằng 24cm và các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5. a) Tính các cạnh của tam giác ABC...

 • Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7. Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào?

 • Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x.a) Vẽ đồ thị của hàm số trên;...

 • Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 7. Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó.

 • Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 9 trang 101 sách bài tập toán 7. Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn 50 lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được 20 lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được 30 lít...

 • Bài 10 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 10 trang 101 sách bài tập toán 7. Đánh dấu x vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức: 1) 2x – 5 ...

 • Bài 2 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 2 trang 100 sách bài tập toán 7. Tính (2 1/3+3 1/2):...

 • Bài 1 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 1 trang 100 sách bài tập toán 7. Giả sử x=a/m, y=b/m...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.